Biuletyn Informacji Publicznej
Nasze motto:
Jesteśmy szkołą, która pomaga zrozumieć świat!
Jest tylko jedna droga, która wiedzie człowieka do prawdziwej doskonałości: twarda szkoła życia.

Publiczna Szkoła w Żdżarach

Font Size

SCREEN

Cpanel

Informacje dotyczące jednostki

Biuletyn Informacji Publicznej
Nazwa:    PUBLICZNA SZKOŁA W ŻDŻARACH

Ulica:    Żdżary 123

Kod:    98-430

Miejscowość:    Bolesławiec

Telefon:    -

Fax:    -

Strona www:    http://www.szkolazdzary.pl

Opis

W skład Zespołu wchodzą:

*Publiczna Szkoła Podstawowa w Żdżarach
*Publiczne Przedszkole w Żdżarach

Organizacja i sprawowane funkcje

Organami Publicznej Szkoły w Żdżarach są:

 • Dyrektor, będący równocześnie dyrektorem Publicznego Przedszkola w Żdżarach
 • Rada Pedagogiczna Publicznej Szkoły w Żdżarach
 • Rada Rodziców Publicznej Szkoły w Żdżarach
 • Samorząd Uczniowski Publicznej Szkoły w Żdżarach
Szczegółowy opis działań szkoły i kompetencji organów określa Statut Szkoły

Przedmiot działania i kompetencje

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
 • umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły,
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
Celem nauczania i wychowania jest jak najpełniejszy rozwój i kształtowanie osobowości ucznia poprzez:
 • rozwój zdolności umysłowych i fizycznych,
 • rozwijanie zainteresowań uczniów,
 • wychowanie w duchu miłości, godności, przyjaźni, wzajemnego szacunku,
 • przygotowanie do odpowiedzialnego życia w społeczeństwie,
 • poszanowanie środowiska naturalnego.

TO SIĘ WYDARZYŁO...

Jesteś tutaj: Home Nasze Dokumenty Biuletyn Informacji Publicznej