Nasze motto:
Jesteśmy szkołą, która pomaga zrozumieć świat!
Jest tylko jedna droga, która wiedzie człowieka do prawdziwej doskonałości: twarda szkoła życia.

Publiczna Szkoła w Żdżarach

Font Size

SCREEN

Cpanel

Nowy sprawdzian po 6 klasie

Sprawdzian składa się z dwóch części:

CZĘŚĆ I:
obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki

CZĘŚĆ II:
zadania z języka obcego nowożytnego. Szóstoklasista przystępuje do sprawdzianu z jednego z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.
Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.


Sprawdzian jest przeprowadzany w kwietniu.
Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do sprawdzianu w tym terminie, przystępuje do niego w dodatkowym terminie (najczęściej w czerwcu) ustalonym przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Obie części sprawdzianu są przeprowadzane jednego dnia.

CZĘŚĆ I
Czas trwania: 80 minut

CZĘŚĆ II:
czas trwania: 45 minut

Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą.
Każda część sprawdzianu rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu, który jest ogłaszany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

Attachments:
Download this file (Nowy-sprawdzian-po-6-klasie.pdf)Nowy sprawdzian po 6 klasie[Zasady nowego sprawdzianu po 6 klasie ]180 kB

Komunikat Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Szanowni Rodzice!

Od dłuższego czasu w mediach zwraca się uwagę na przeciążone tornistry/plecaki, które noszone przez Wasze dzieci są obok braku aktywności fizycznej jednym z czynników wpływających na występowanie wad postawy i bólu kręgosłupa.
Zbyt ciężki tornister/plecak może zaburzyć prawidłowy rozwój kręgosłupa dziecka, skutkiem czego jest boczne skrzywienie kręgosłupa czyli skolioza. Ciężary noszone przez dzieci wpływają negatywnie na stawy biodrowe, kolana, a także stopy. Skutki wad postawy, nabyte w dzieciństwie ujawniają się najczęściej dopiero w dojrzałym wieku (zwyrodnienie, ból kręgosłupa i stawów, nieprawidłowości w funkcjonowaniu narządów wewnętrznych). Według danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących stanu zdrowia ludności Polski w 2004r. odsetek dzieci w wieku 0-14 lat, u których odnotowano przewlekłe choroby kręgosłupa wynosił 1,2%, natomiast w 2009r. odnotowano wzrost o 0,3%.

Czytaj więcej...

TO SIĘ WYDARZYŁO...

Jesteś tutaj: Home Komunikaty